Novela zákona o DPH


Ekologická daň
Dne 01.01.2009 vstoupil v platnost zákon č.383/2008 Sb., který novelizuje zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Tento zákon stanovuje v § 37e poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků... Více informací


Demontáž přepážky u užitkových vozidel
Zákaz odpočtu DPH u osobních automobilů byl zrušen novelou č. 87/09Sb., z. o DPH s účinností od 1.4.2009. S účinností od 15.9.2009 novelizovalo ministerstvo dopravy vyhlášku č. 341/2002 Sb... Více informací


Odpočet DPH u OS
Novela zákona o DPH č. 87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. Pro nárok na možnost uplatnění odpočtu je rozhodující uskutečnění zdanitelného plnění při pořízení/nákupu osobního automobilu. Nákup ojetého osobního automobilu s odpočtem DPH je možný pouze za předpokladu, že obchodník pořídil tento osobní automobil od plátce DPH v členském státě nebo dovezl z třetí země po platnosti této novely, tj. po 1.4.2009.... Více informací


Novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH č. 87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízení osobního automobilu. Nová právní úprava platí pro automobily, vč. osobních nakoupené v tuzemsku, pořízené... Více informací


Novinky

Ekologická daň
Poplatek při první registraci ojetého vozidla do evidence motorových vozidel v ČR, nebo při první přeregistraci ojetého vozidla po 1.1.2009 Více


Odpočet DPH u osobních automobilů Více


Ojetá osobní vozidla s odpočtem DPH Vozidla pořízená u leasingových společností v členských zemích EU po 1.4.2009 Více


Novela zákona o DPH č.87/2009Sb. platná od 1.4.2009 zrušila zákaz uplatnit nárok na odpočet při nákupu/pořízení osobního automobilu. VíceNaši partneři:


        veteráni Adam Auto Moto s.r.o.